SALON SPRZEDAŻY I AUTORYZOWANY SERWIS SAMOCHODÓW I SKUTERÓW PEUGEOT - ŁÓDŹ

ZADZWOŃ

SALON:
poniedziałek - piątek: 10:00 - 18:00
sobota: 10:00 - 14:00

SERWIS:
poniedziałek - piątek: 08:00 - 18:00
sobota: 08:00 - 14:00

Zapisz się do naszego newsletter’a

Zdarzył ci się wypadek lub kolizja?
Nie wiesz co zrobić ?

Zadzwoń do firmy Nordyński!

KOMPLEKSOWA POMOC W PROCESIE LIKWIDACJI
SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH

Paweł Drab
Kierownik Działu
tel.(42) 677-19-99
kom. +48 883 374 624
pawel.drab@nordynski.pl

Adam Niewola
Doradca Serwisowy Klienta
tel. (42) 677-19-99
kom. +48 508 243 500
adam.niewola@nordynski.pl

Nasza oferta

Jak pracujemy


RODO

W związku z wejściem w życie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nordyński spółka jawna z siedzibą w Łodzi przy ulicy Snowalnianej 3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach:
- w związku z wykonaniem umowy lub zleceniem przygotowania oferty na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, RODO,
- gdy jest to niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej w związku z likwidowaniem szkody w pojeździe na podstawie art. 6 ust 1 lit d RODO.
- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą wykonania umowy z zawartej ze spółką w oparciu o prawnie uzasadniony interes spółki polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO.
W sprawie przetwarzania danych osobowych można się kontaktować telefonicznie pod numerem 42 6771999 oraz e-mailem na adres rodo@nordynski.pl

2. Zebrane dane będą udostępnianie Peugeot Polska spółka z o.o. z siedzibą w WARSZAWIE, podmiotom świadczącym usługi finansowe, ubezpieczeniowe, kosztorysowe, o ile będzie to koniecznie do realizacji wskazanych wyżej celów.

3. W związku z przetwarzaniem danych ma Pan/i prawo:
- do żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia/ prawo do bycia zapomnianym/ lub ograniczenia przetwarzania danych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Wyżej wskazane uprawnienia można realizować za pośrednictwem poczty e-mail (rodo@nordynski.pl), listem zwykłym na adres Nordyński Sp.J.

4. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania umowy lub przygotowania oferty, do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz będą okresowo co 5 lat przeglądane celem sprostowania lub usunięcia.


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w niniejszym formularzu przez Nordyński Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi przy ul. Snowalnianej 3 , 92-340 Łódź oraz podmioty powiązane, w celach marketingowych w tym m.in.: dla zindywidualizowanego dopasowania ofert, badań satysfakcji ze świadczonych usług, przesyłania zaproszeń do skorzystania z nowych usług oraz produktów. Bez mojej zgody ujawnione dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo do ich kontroli, prawo dostępu do ich treści, ich poprawiania oraz wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania ujawnionych danych osobowych ze względu na moją szczególną sytuację jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych oraz przekazania danych innemu Administratorowi Danych. Zgoda w każdym czasie może być odwołana. Dane podaję dobrowolnie. Cofnięcie zgody, żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub sprzeciw powinny być skierowane na adres e-mail: newsletter@nordynski.pl.

×

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm. oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, informacji handlowych pochodzących Nordyński Sp.J.

×

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość

×